Object

Title: Sprawozdanie Wydziału Stowarz[yszenia] Opieki nad Młodzieżą w Przemyślu za czas od 25 stycznia 1918 do 31 stycznia 1919 r.

This page uses 'cookies'. More information