Object

Title: Sprawozdanie Wydziału Stowarz[yszenia] Opieki nad Młodzieżą w Przemyślu za czas od 1 lutego 1919 do 31 stycznia 1920 r.

This page uses 'cookies'. More information