Object

Title: Sprawozdanie z czynności I. zamknięcia rachunków dyrekcji stowarzyszenia dla Oszczędności i zaliczek I. ogólnego Towarzystwa Urzędników austryacko-węgierskiej Monarchii w Przemyślu : za rok 1912

This page uses 'cookies'. More information