Featured Publications

There are no translations available.


Rocznik Lubaczowski
2004-2006, T. 13-14

There are no translations available.


Rocznik Rymanowa Zdroju
2006, T. 9

There are no translations available.

Przemyskie Zapiski
Historyczne. 2006-2009

There are no translations available.


Podkarpackie Studia
Biblioteczne nr 3 (2014)

There are no translations available.


Fraza : poezja, proza, esej
2011, nr 73-74

There are no translations available.


Nowiny : gazeta codzienna
1994

Virtual exhibitions

There are no translations available.

Fotografie
Jerzego Wygody

There are no translations available.

Kolekcja Muzeum Budownictwa

Ludowego w Sanoku

There are no translations available.

Maria Konopnicka

Życie i twórczość
Marii Konopnickiej

There are no translations available.

Publikacje Wydawnictwa
Łukasz Kleska

There are no translations available.

Kresy w literaturze i sztuce


There are no translations available.

Historia kultury polskiej

we Lwowie

There are no translations available.

Wirtualna wystawa prac

Danuty Turbacz

There are no translations available.

Wirtualna wystawa prac Wojciecha Breowicza

Twórczość
Wojciecha Breowicza

Statystyki

News
Rok św. Jana z Dukli
There are no translations available.


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 275. rocznicy ustanowienia św. Jana z Dukli patronem Polski oraz 600. rocznicy jego urodzin ogłosił go jednym z patronów roku 2014.

 
Przeszłość w pamiątkach ukryta
There are no translations available.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego do udziału w projekcie związanym z utrwalaniem dziedzictwa kulturowego Podkarpacia.

 

 

 
75. rocznica wybuchu II wojny światowej
There are no translations available.


Niespełna dwadzieścia jeden lat po zakończeniu wielkiej wojny w Europie wybucha kolejny, potworniejszy i jeszcze bardziej brutalny, światowy konflikt zbrojny. Jego pierwotnych powodów można doszukiwać się w postanowieniach zawartych w traktatach pokojowych kończących I wojnę światową, które notabene spotęgowały wzrost nastrojów rewolucyjnych m. in. w Rosji, Niemczech, Włoszech a w dalszym etapie doprowadziły do narodzin totalitaryzmów takich jak faszyzm i komunizm będących przyczynkiem do rozpoczęcia kolejnego światowego zbrojnego starcia. II wojna światowa, bo o niej mowa, była największym konfliktem zbrojnym w historii świata, trwającym od 1 września 1939 r. do 2 września 1945 r. roku (w Europie do 8 maja 1945 r.). Obejmowała zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Warto zaznaczyć, iż niektóre epizody wojny rozgrywały się w rejonie Arktyki i Ameryki Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział tak państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, jak również Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło, w zależności od źródła, 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów osób. Biorąc pod uwagę ogrom wydarzeń rozgrywających się w okresie trwania II wojny światowej, niniejszy szkic ma na celu jedynie skrótowe zobrazowanie i przybliżenie zainteresowanym Czytelnikom faktów związanych z tym tragicznym zdarzeniem w regionie.

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 18

Recently added

Poll

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Login

register

Newsletter

To receive new information subscribe to the newsletter.

Discussion board

No posts to display.

Wirtualna Kolekcja Czasopism


The portal of Podkarpacka Digital Library was created within the project realisation called „ Podkarpacka Digital Library” cofinanced from the Regional Development European Fund within the Regional Operational Programme of Podkarpackie Voivodeship from 2007 to 2013 and the budget of Self-government of Podkarpackie Voivodeship.

The new portal of PBC fulfils the informative and communicational function and is a software repository of the digital objects stored in an electronic forms of books, magazines and other documents copies.
Service created by Consortium PBC

Template Selector

Online Help

hidden menu