Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Subject and Keywords = Małopolska Wschodnia \- cmentarze] OR [Subject and Keywords = Małopolska Wschodnia \- miejsca pamięci] OR [Subject and Keywords = groby] OR [Subject and Keywords = spisy osobowe] OR [Title = Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794\-1864 na terenie Wschodniej Małopolski] OR [Creator = Białynia Chołodecki, Józef \(1852\-1935\)]

Number of results: 473

items per page

Białynia Chołodecki, Józef (1852-1935)

1929
książka

Białynia Chołodecki, Józef (1852-1935)

1930
książka

Bartoszuk, Aleksander Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich. Komitet do Spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski

1939
książka

Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1922-1939)

1930
książka

Kotula-Sowa, Anna (1985- ) Kleska, Łukasz (1984- )

2010
książka

Kraushar, Aleksander (1843-1931)

1895
książka odbitka

Błędowski, Ryszard (1886-1932) (oprac.) Orłowski, Stanisław (red.) Mościcki, Henryk (1881-1952)

1917
książka

Wygoda, Jerzy (1936- )

fotografia

This page uses 'cookies'. More information