Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Subject and Keywords = Krosno \(okręg\) \- Związek Strzelecki \(1919\-1939\)] OR [Subject and Keywords = Frysztak \- szkolnictwo i oświata \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = jednodniówki \- Polska \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Krosno \(okręg\) \- 1918\-1939 r. \- jednodniówki] OR [Subject and Keywords = oświata \- organizacje \- Polska \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Krosno \- Związek Młodzieży Ludowej] OR [Subject and Keywords = Związek Młodzieży Ludowej \(Krosno\)] OR [Subject and Keywords = Krosno \- Powiatowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej] OR [Subject and Keywords = Powiatowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej \(Krosno\)] OR [Subject and Keywords = praca kulturalno\-oświatowa \- organizacja \- Polska \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Krosno \(okręg\) \- szkolnictwo i oświata \- organizacja \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Związek Strzelecki \(1919\-1939\)] OR [Subject and Keywords = Krosno \- szkolnictwo i oświata \- organizacja \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Towarzystwo Szkoły Ludowej. Koło \(Dukla\)] OR [Subject and Keywords = Towarzystwo Szkoły Ludowej. Koło \(Krosno\)] OR [Subject and Keywords = Krosno \- Towarzystwo Szkoły Ludowej] OR [Subject and Keywords = Dukla \- Towarzystwo Szkoły Ludowej] OR [Subject and Keywords = młodzież \- organizacje \- Polska \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Krosno \(okręg\) \- młodzież \- organizacje \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Krosno \(okręg\) \- organizacje \- 1918\-1939 r.] OR [Title = Dorobek pracy na niwie społecznej towarzystw i organizacyj kulturalno\-oświatowych w powiecie krośnieńskim \: jednodniówka]

Number of results: 32

items per page

Władysław, Jabłoński (red.) Powiatowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej (Krosno)

1935
jednodniówka

Związek Strzelecki (Lwów) Jamroz, Wilhelm (red.) Petry, Janina (il.)

1932
jednodniówka

Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne Dział Wydawnictw Tarnobrzeskiego Domu Kultury Zych, Tadeusz (1960- ) (red.)

2010
czasopismo

Żenczykowski, T. [i in.] (red.) Siemaszko, A. (il.) Glinicki Z. (il.)

1934
czasopismo

Lot, Maksymilian (red.) Stahl, Edmund (il.)

1930
czasopismo

Szymański, Juljusz (red.) Krauze, J. (il.)

1931
jednodniówka

Tucker, Leonard (przedm.)

1928
jednodniówka

Adamowski, Mieczysław (oprac.) Łuczyński, Alfred (oprac.)

1929
jednodniówka

Skowronek, Andrzej (1883-1961) (red.) Polskie Towarzystwo Higjeniczne

1928
jednodniówka

Rada Naczelna do Spraw Pomocy Młodzieży Akademickiej

1935
sprawozdanie książka

Medyński, Aleksander (1882-1940) (red.) Węgrzynowski, Lesław (wstęp)

1922
jednodniówka

This page uses 'cookies'. More information