Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Subject and Keywords = Krosno \(okręg\) \- Związek Strzelecki \(1919\-1939\)] OR [Subject and Keywords = Frysztak \- szkolnictwo i oświata \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = jednodniówki \- Polska \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Krosno \(okręg\) \- 1918\-1939 r. \- jednodniówki] OR [Subject and Keywords = oświata \- organizacje \- Polska \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Krosno \- Związek Młodzieży Ludowej] OR [Subject and Keywords = Związek Młodzieży Ludowej \(Krosno\)] OR [Subject and Keywords = Krosno \- Powiatowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej] OR [Subject and Keywords = Powiatowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej \(Krosno\)] OR [Subject and Keywords = praca kulturalno\-oświatowa \- organizacja \- Polska \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Krosno \(okręg\) \- szkolnictwo i oświata \- organizacja \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Związek Strzelecki \(1919\-1939\)] OR [Subject and Keywords = Krosno \- szkolnictwo i oświata \- organizacja \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Towarzystwo Szkoły Ludowej. Koło \(Dukla\)] OR [Subject and Keywords = Towarzystwo Szkoły Ludowej. Koło \(Krosno\)] OR [Subject and Keywords = Krosno \- Towarzystwo Szkoły Ludowej] OR [Subject and Keywords = Dukla \- Towarzystwo Szkoły Ludowej] OR [Subject and Keywords = młodzież \- organizacje \- Polska \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Krosno \(okręg\) \- młodzież \- organizacje \- 1918\-1939 r.] OR [Subject and Keywords = Krosno \(okręg\) \- organizacje \- 1918\-1939 r.] OR [Title = Dorobek pracy na niwie społecznej towarzystw i organizacyj kulturalno\-oświatowych w powiecie krośnieńskim \: jednodniówka]

Number of results: 19

items per page

Władysław, Jabłoński (red.) Powiatowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej (Krosno)

1935
jednodniówka

Związek Strzelecki (Lwów) Jamroz, Wilhelm (red.) Petry, Janina (il.)

1932
jednodniówka

Żenczykowski, T. [i in.] (red.) Siemaszko, A. (il.) Glinicki Z. (il.)

1934
czasopismo

Szymański, Juljusz (red.) Krauze, J. (il.)

1931
jednodniówka

Rada Naczelna do Spraw Pomocy Młodzieży Akademickiej

1935
sprawozdanie książka

Medyński, Aleksander (1882-1940) (red.) Węgrzynowski, Lesław (wstęp)

1922
jednodniówka

Rìdna Škola - Ukraïns'ke Pedagogìčne Tovaristvo (Zborov)

[1936]
broszura

This page uses 'cookies'. More information