Title:

Trzy Kurzyny : wsie powiatu niskiego

Creator:

Guściora, Franciszek

Subject and Keywords:

Kurzyna Mała - religia ; Kurzyna Wielka - szkolnictwo i oświata ; Nisko (okręg) - ludność ; Kurzyna Średnia - religia ; Nisko (okręg) - religia ; Kurzyna Wielka - gospodarka ; Kurzyna Średnia - kultura ; Kurzyna Mała - handel ; Kurzyna Wielka - etnografia ; Kurzyna Średnia - handel ; Kurzyna Wielka - religia ; Kurzyna Średnia - historia ; Nisko (okręg) - kultura ; Kurzyna Średnia - ludność ; Nisko (okręg) - historia ; Kurzyna Wielka - kultura ; Kurzyna Średnia - gospodarka ; Kurzyna Mała - historia ; Nisko (okręg) - etnografia ; Kurzyna Mała - gospodarka ; Kurzyna Mała - kultura ; Kurzyna Mała - szkolnictwo i oświata ; Kurzyna Wielka - historia ; Kurzyna Mała - ludność ; Kurzyna Mała - etnografia ; Kurzyna Średnia - szkolnictwo i oświata ; Nisko (okręg) - handel ; Nisko (okręg) - szkolnictwo i oświata ; Kurzyna Wielka - ludność ; Nisko (okręg) - gospodarka ; Kurzyna Średnia - etnografia ; Kurzyna Wielka - handel

Description:

Spis treści: I. Wstęp II. Nieco z przeszłości wsi III. Położenie wsi IV. Ludność w wieku XIX i XX V. Ziemia i jej podział VI. Zabudowania VII. Przenoszenie prawa własności VIII. Uprawa roli IX. Chów zwierząt domowych X. Stosuneki robocze XI. Flisactwo i inne wychodźtwo za zarobkiem XII. Przemysł domowy XIII. Handel XIV. Kredyt XV. Kultura wsi XVI. Budżet pieniężny gospodarstwa XVII. Stosunki gminne XVIII. Kościół XIX. Szkoła, czytelnictwo i inne organizacje kulturalne

Publisher:

nakł. Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach

Edition place:

Warszawa

Date:

1929

Resource Type:

książka ; monografia

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: RD-674

Language:

pol

Relation:

Bibljoteka Puławska. Serja Prac Społeczno-Gospodarczych ; nr 17

Rights Management:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie