Report a problem related to object: Sprawozdanie Dyrekcyi Powiatowego Gimnazjum Koedukacyjnego typu klasycznego z równorzędnymi klasami realnemi z prawem publicznym dla kl. I-VIII im. Jana Gotza oraz doświadczelni pedagogicznej w Brzesku za rok szkolny 1918/19

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information