Report a problem related to object: "Złoty"/"złoto" - system monetarny dawniej (floreny, dukaty, złotówki srebrne i złotówki czerwone, itp. ). "Złoto" - odniesienie do rzeczywistości pozajęzykowej. "Złota reguła", "złoty środek", itp. Odniesienia metaforyczne. Poprawność zapisu, odmiany i wymowy wyrazu

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information