Report a problem related to object: "W pierwszym rzędzie" - germanizmy frazeologiczne. Błędne użycia tego typu form. "Przede wszystkim", "najpierw", "po pierwsze", "pod rząd"

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information