Report a problem related to object: "Narzeczony"/"narzeczona" - etymologia, wyrazy pokrewne. Znaczenie słów: "narzec kogo", "przyrzec", a dzisiejsze znaczenie

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information