Report a problem related to object: "Matura"/" kasztany" - historia słowa, łacińskie odniesienia i powiązania frazeologiczne, potoczne uwarunkowania. "Zrobić maturę", "uzyskać stopień". Poprawne i błędne zestawienia. Rzeczowniki o dwóch możliwych końcówkach związanych z różnicami znaczeniowymi, stylistycznymi

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information