Report a problem related to object: Znaczenie rzeczownika "bal" - zróżnicowanie stylistyczne i znaczeniowe wyrazów. Dopełniacz, który różnicuje znaczenie wyrazu. Frazeologia

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information