Report a problem related to object: Nowe ustawy kongrualne : z dnia 19. września 1898 nr. 176 dz. u. p. i z dnia 24. lutego 1907. nr. 56 dz. u. p. normujące płace duchowieństwa katolickiego wraz z dotyczącemi poprzedniemi rozporządzeniami tudzież ustawą emerytalną z dnia 19. lutego 1902 nr. 48 dz. u. p.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information