Report a problem related to object: Informator miasta Lwowa i województwa lwowskiego : spis miejscowości województwa lwowskiego z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz ważniejsze zdroje, uzdrowiska i stacje klimatyczne

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information