Report a problem related to object: [Anielska Dobroczynnosc. Ktorą Swięći Aniołowie z woli Boskiey cáłemu światu z wielką miłośćią wyrządzaią. Ná podźiękowánie Panv Bogv w Troycy S.iedynemu, Pierwszemu Początkowi, y Ostatniemu Końcowi wszystkiego stworzenia swego, Y Przenaiswietszey Pannie Mariey Niepokalanie Poczetey Krolowey Anielskiey. Timże sámym Naśláchetnieyszym Duchō Niebieskim, za wielkie y vstáwiczne ich dobrodźieystwá nà zawdźięczenie. Podana Do Druku]

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information