Report a problem related to object: Lista osób pochodzenia szlacheckiego zasądzonych w Galicji za udział w tajnych stowarzyszeniach i pracach rewolucyjnych w latach 1833-1848

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information