Statistics of digital library

Number of objects: 15 958

Readers on-line: 236

Total number of users since Jul 1, 2007: 12 468 018


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jul 1, 2007

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. PDF [2 216]
 2. DjVu [12 354]
 3. Galeria [1 242]
 4. Audio [2]
 5. Undefined format [131]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. PDF [350 983]
 2. DjVu [2 491 579]
 3. Galeria [75 322]
 4. Audio [43]
 5. Undefined format [2 738]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [4042]
 2. gazeta [3115]
 3. sprawozdanie szkolne [2254]
 4. książka [1873]
 5. fotografia [1769]
 6. pocztówka [683]
 7. broszura [443]
 8. rękopis [269]
 9. sprawozdanie [223]
 10. grafika [223]
 11. korespondencja [168]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [135]
 14. dzienniki urzędowe [123]
 15. odbitka [117]
 16. muzykalia [76]
 17. rozprawa doktorska [70]
 18. spisy [66]
 19. album [65]
 20. rozkaz wojskowy [59]
 21. encyklopedia [54]
 22. kalendarz [52]
 23. informator [50]
 24. dyplom [46]
 25. materiały konferencyjne [45]
 26. telegram [44]
 27. statut [43]
 28. katalog [42]
 29. artykuł [41]
 30. program [40]
 31. bibliografia [40]
 32. biografia [39]
 33. zbiór wierszy [38]
 34. pamiętnik [34]
 35. jednodniówka [33]
 36. podręcznik [30]
 37. mapa [22]
 38. księga pamiątkowa [22]
 39. druk ulotny [21]
 40. obwieszczenie [19]
 41. rękopis powielony [16]
 42. podręcznik akademicki [15]
 43. broszura polityczna [15]
 44. śpiewnik [13]
 45. podręcznik szkolny [13]
 46. odezwa [13]
 47. maszynopis [13]
 48. monografia historyczna [12]
 49. księga adresowa [12]
 50. ksiązka [12]
 51. zaproszenie [10]
 52. słownik [9]
 53. antologia [9]
 54. atlas [8]
 55. monografia [7]
 56. wykład [6]
 57. opracowanie literackie [6]
 58. dokument piśmienniczy [6]
 59. biuletyn [5]
 60. opracowanie historyczne [4]
 61. mowa [4]
 62. przewodnik [3]
 63. plany [3]
 64. odczyt [3]
 65. libretto [3]
 66. cennik [3]
 67. afisz teatralny [3]
 68. skrypt [2]
 69. praca dyplomowa [2]
 70. kurenda [2]
 71. instrukcja [2]
 72. dziennik [2]
 73. dokument ikonograficzny [2]
 74. dokument dźwiękowy [2]
 75. almanach [2]
 76. rozdział z książki [1]
 77. referat [1]
 78. przewodnik turystyczny [1]
 79. nadbitka [1]
 80. modlitewnik [1]
 81. komunikat [1]
 82. inwentarz [1]
 83. formularz [1]
 84. dokument [1]
 85. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [792466]
 2. książka [783113]
 3. gazeta [398612]
 4. sprawozdanie szkolne [338022]
 5. księga adresowa [73203]
 6. fotografia [71145]
 7. pocztówka [69624]
 8. broszura [54835]
 9. rozprawa doktorska [54619]
 10. spisy [50334]
 11. odbitka [46164]
 12. sprawozdanie [44282]
 13. informator [42864]
 14. bibliografia [41135]
 15. podręcznik akademicki [33118]
 16. starodruk [29171]
 17. kalendarz [25082]
 18. pamiętnik [21128]
 19. dzienniki urzędowe [20257]
 20. rękopis [19952]
 21. album [19502]
 22. księga pamiątkowa [18763]
 23. zbiór wierszy [13782]
 24. pismo urzędowe [13691]
 25. mapa [13447]
 26. biografia [13364]
 27. grafika [11825]
 28. encyklopedia [9649]
 29. monografia historyczna [8863]
 30. materiały konferencyjne [8416]
 31. korespondencja [8065]
 32. katalog [7282]
 33. monografia [6356]
 34. muzykalia [6150]
 35. atlas [5477]
 36. słownik [5395]
 37. jednodniówka [5222]
 38. ksiązka [4217]
 39. antologia [4036]
 40. podręcznik szkolny [3927]
 41. program [2997]
 42. skrypt [2931]
 43. śpiewnik [2599]
 44. druk ulotny [2428]
 45. artykuł [2269]
 46. maszynopis [2255]
 47. statut [1964]
 48. dokument piśmienniczy [1525]
 49. dyplom [1522]
 50. przewodnik [1372]
 51. odezwa [1369]
 52. obwieszczenie [1360]
 53. podręcznik [1314]
 54. broszura polityczna [1306]
 55. opracowanie historyczne [1068]
 56. rękopis powielony [1007]
 57. telegram [947]
 58. biuletyn [931]
 59. plany [836]
 60. opracowanie literackie [802]
 61. wykład [800]
 62. mowa [800]
 63. praca dyplomowa [680]
 64. dokument ikonograficzny [668]
 65. dziennik [604]
 66. odczyt [554]
 67. rozkaz wojskowy [539]
 68. almanach [371]
 69. inwentarz [313]
 70. libretto [283]
 71. zaproszenie [255]
 72. cennik [208]
 73. instrukcja [161]
 74. kurenda [158]
 75. formularz [135]
 76. adres hołdowniczy [126]
 77. afisz teatralny [106]
 78. komunikat [89]
 79. referat [82]
 80. przewodnik turystyczny [55]
 81. dokument dźwiękowy [43]
 82. nadbitka [32]
 83. rozdział z książki [21]
 84. dokument [20]
 85. modlitewnik [1]

This page uses 'cookies'. More information