Show structure

Title:

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 1977, nr 23

Subject and Keywords:

Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego ; Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Sanok - muzealnictwo ; Sanok - czasopisma ; czasopisma muzealne polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma fachowe polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1989 r. ; skanseny - Polska ; skanseny - Szwecja ; skanseny - Norwegia ; skanseny - Wielka Brytania ; skanseny - Bułgaria ; skanseny - Rosja ; skanseny - Węgry ; skanseny - Europa ; muzea etnograficzne ; budownictwo drewniane - Polska ; budownictwo wiejskie - Polska ; budownictwo ludowe - Polska ; wieś - planowanie przestrzenne ; obyczaje ludowe - Polska ; rzemiosło ludowe ; malarstwo sakralne ; malarstwo sakralne - historia ; ikony ; ikony - ochrona i konserwacja ; konserwatorstwo - Polska - 1944-1989 r. ; owady szkodliwe ; owady szkodliwe - zwalczanie - Polska ; drewno - ochrona i konserwacja - metody ; siarczany ; chemia analityczna - stosowanie ; owca - hodowla

Description:

Spis treści: Artykuły, materiały: Tradycje otwartego ogniska w izbach wiejskich w południowej Polsce / Jerzy Czajkowski. Inspiracje grafiką malarstwa ikonowego XVII i 1 połowy XVIII wieku / Romuald Biskupski. Budowa Parku Etnograficznego w Sanoku w 1976 r. / Henryk Olszański. Zagadnienia konserwatorskie: Analiza stanu zachowania zabytkowego zespołu miejskiego w Skaryszewie oraz problemy jego waloryzacji / Michał Czajnik. Nowoczesne metody zwalczania owadów - technicznych szkodników drewna w budownictwie / Michał Czajnik. Interpretacja siarczanu ołowiowego - PbSO4 w trakcie identyfikacji barwników organicznych w zabytkowych obiektach polichromowanych / Zbigniew Brochwicz. Konserwacja XV-wiecznej ikony św. Mikołaja z Żohatynia / Andrzej Szczepkowski. ; Skanseny w Polsce i w Europie: Zagroda sitarska w Biłgoraju / Roman Sokal. Muzea na wolnym powietrzu w Szwecji / Jerzy Czajkowski. Norweskie parki etnograficzne / Henryk Olszański. Muzea techniki na wolnym powietrzu, Shropshire, Anglia / Ewa Fryś-Pietraszkowa. Architektoniczno-etnograficzny skansen w Eter koło Gabrowa / Longin Malicki. Nowy skansen węgierski - Meggyes csárda / Longin Malicki. Muzeum skansenowskie ludów Zabajkała/ Jan Andrzej Stepek. Problemy Bieszczadów: Poziom sprawności technicznej i finansowej wielkotowarowych ferm owczych w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego ; Streszcz. ang., niem., ros. ; Udostępnienie czasopisma dzięki współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Additional Information:

Poprzedni tytuł czasopisma

Publisher:

Muzeum Budownictwa Ludowego

Edition place:

Sanok

Contributor:

Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Czajkowski, Jerzy (1931- ) (red.)

Date:

1977

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 2 III Mat/1977

Language:

pol ; eng ; ger ; rus

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie