Show structure

Title:

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 1973, nr 17-18

Subject and Keywords:

Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego ; Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Sanok - muzealnictwo ; Sanok - czasopisma ; czasopisma muzealne polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma fachowe polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1989 r. ; skanseny - Polska ; miasta - Polska ; budownictwo miejskie - Polska ; Podkarpacie Północne - budownictwo miejskie ; budownictwo drewniane - Polska ; budownictwo wiejskie - Polska ; Muzeum Kultury Ludowej (Kolbuszowa). Park Etnograficzny ; budownictwo inwentarskie ; Mazurek, Michał (1903-1959) ; biografie ; rzemiosło ludowe - Polska ; Łemkowie - kultura ; muzyka ludowa łemkowska - historia ; ochrona zabytków ; Chyrowa - Cerkiew Opieki Bogurodzicy ; Cerkiew Opieki Bogurodzicy (Chyrowa) ; cerkwie ; architektura sakralna - zabytki - ochrona i konserwacja ; ikony ; ikony - ochrona i konserwacja ; sprawozdania

Description:

Spis treści: Artykuły, materiały: Układy urbanistyczne niektórych zabytkowych miasteczek w woj. rzeszowskim / Mieczysław Książek. Projekt zagospodarowania zagrody na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej / Andrzej Karczmarzewski. Zagroda kmieca z pierwszej połowy XVII w. w Moszczenicy, pow. gorlicki / Jerzy Czajkowski. Michał Mazurek - życie i twórczość / Jadwiga Malinowska. Ze studiów nad melodiami łemkowskich pieśni pasterskich / Janusz Mroczek. ; Opracowania dokumentacyjne obiektów zabytkowych: Od redakcji. Drewniany kościół w Bączalu Dolnym, pow. jasielski / Kazimierz Kuczman. Drewniana cerkiew w Hyrowej, pow. krośnieński (uwagi do prac konserwatorskich) / Ryszard Brykowski, Michał Czajnik. Drewniana cerkiew w Ustianowej Górnej, pow. bieszczadzki / Ryszard Brykowski. Sprawozdania, komunikaty: Sprawozdanie z działalności MBL w Sanoku za rok 1972 / Halina Piasecka. Działalność Powiatowego Konserwatora Zabytków w Sanoku w 1972 r. / Artur Bata. Prace budowlane w Parku Etnograficznym w latach 1971-72 / Henryk Olszański. Prace konserwatorskie związane z przygotowaniem ekspozycji malarstwa ikonowego w cerkwi w Grąziowej / Andrzej Szczepkowski ; Streszcz. i spis treści ang., ros. ; Udostępnienie czasopisma dzięki współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Additional Information:

Poprzedni tytuł czasopisma

Publisher:

Muzeum Budownictwa Ludowego

Edition place:

Sanok

Contributor:

Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Kisielewska, Anna (red.)

Date:

1973

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 2 III Mat/1973

Language:

pol ; eng ; rus

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie