Show structure

Title:

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 1972, nr 16

Subject and Keywords:

Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego ; Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Sanok - muzealnictwo ; Sanok - czasopisma ; czasopisma muzealne polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma fachowe polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1989 r. ; skanseny - Polska ; konserwatorzy zabytków ; konserwatorzy zabytków architektury ; konserwatorzy malarstwa ; ikony - ochrona i konserwacja ; ikonostas - ochrona i konserwacja ; malarstwo sakralne - ochrona i konserwacja ; malarstwo monumentalne - ochrona i konserwacja ; bizmut ; sztuka ludowa polska ; zdobnictwo - etnografia ; architektura - zabytki - ochrona i konserwacja ; ochrona zabytków ; konserwatorstwo

Description:

Spis treści: Artykuły, materiały: Pracownia Konserwatorska Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka, Stefan Stefański. Uzupełnianie drewnianych podobrazi i elementów rzeźbiarskich w Pracowni Konserwatorskiej MBL / Andrzej Szczepkowski. Pierwotne ikonostasy w drewnianych cerkwiach na Podkarpaciu / Włodzimierz Jarema. Problemy konserwatorskie i chronologia polichromii kościoła w Haczowie ; Niektóre zagadnienia ratowania zabytków martyrologicznych na przykładzie konserwacji wrót Rotundy w Zamościu / Wojciech Kurpik. Technika bizmutowa / Zbigniew Brochwicz ; Sprawozdania, komunikaty: Dekoracja metaliczna obrazu ludowego Matka Boska Pacławska z Lutowisk / Andrzej Szczepkowski. Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej architekturze w powiatach leskim i sanockim prowadzone w 1972 r. / Artur Bata. Konserwacja i montaż ikonostasu w cerkwi z Grąziowej / Andrzej Szczepkowski. Ikony w Polsce / opisy dokumentacyjne oprac. Janina Kłosińska ; Streszcz. i spis treści ang., ros. ; Udostępnienie czasopisma dzięki współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Additional Information:

Poprzedni tytuł czasopisma

Publisher:

Muzeum Budownictwa Ludowego

Edition place:

Sanok

Contributor:

Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Kisielewska, Anna (red.)

Date:

1972

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 2 III Mat/1972

Language:

pol ; eng ; rus

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie