Show structure

Title:

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 1972, nr 15

Subject and Keywords:

Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego ; Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Sanok - muzealnictwo ; Sanok - czasopisma ; czasopisma muzealne polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma fachowe polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1989 r. ; skanseny - Polska ; Olchowa - etnografia ; Olchowa - ludność ; Olchowa - gospodarka ; dziegieć ; smoła drzewna ; sucha destylacja drewna ; Bielanka - handel i usługi ; Muzeum Kultury Ludowej (Kolbuszowa). Park Etnograficzny ; Kolbuszowa - muzealnictwo ; Getz, Leon (1896-1971) ; artyści plastycy polscy ; sprawozdania ; konserwatorzy zabytków ; Lesko (okręg) - etnografia ; folklor - Polska ; muzyka ludowa polska ; pieśń ludowa polska ; Lesko - muzealnictwo ; naczynia ; Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) - zbiory ; klocki drzeworytnicze

Description:

Spis treści: Artykuły, materiały: Chłopi olchowscy i ich gospodarka w świetle materiałów zebranych przez prof. Wiktora Schramma / Anna Marciniak. Produkcja i handel dziegciem we wsi Bielanka, pow. Gorlice / Celestyn Wrębiak. Problemy organizacji parku etnograficznego w Kolbuszowej / Krzysztof Ruszel. Działalność artystyczno-malarska i muzealna Leona Getza ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Sanockiej / Bronisław Jaśkiewicz ; Sprawozdania, komunikaty: Sprawozdanie z działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku za rok 1971 / Halina Piasecka. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Konserwatora Zabytków w Sanoku za rok 1971 / Artur Bata. Z badań folkloru muzycznego we wsiach powiatu leskiego / Anna Szałaśna. Nowa placówka muzealna w Lesku / Artur Bata. Zestaw naczyń przeznaczonych do wyposażenia karczmy w zbiorach MBL / Maria Kraftówna. Klocek drzeworytniczy z Głębokiego / Danuta Blin-Olbert ; Udostępnienie czasopisma dzięki współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Additional Information:

Poprzedni tytuł czasopisma

Publisher:

Muzeum Budownictwa Ludowego

Edition place:

Sanok

Contributor:

Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Kisielewska, Anna (red.)

Date:

1972

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 2 III Mat/1972

Language:

pol

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie