Show structure

Title:

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 1969, nr 10

Subject and Keywords:

Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego ; Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Sanok - muzealnictwo ; Sanok - czasopisma ; czasopisma muzealne polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma fachowe polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1989 r. ; skanseny - Polska ; Ogólnopolska Konferencja Muzealna (1969 ; Sanok) ; materiały konferencyjne ; budownictwo ludowe - zabytki ; budownictwo ludowe - zabytki - ochrona i konserwacja ; ochrona zabytków ; śląskie, województwo - zabytki ; śląskie, województwo - muzealnictwo ; Muzeum Wsi Opolskiej (Opole) ; Kraków (okręg) - zabytki ; Kraków (okręg) - muzealnictwo ; podkarpackie, województwo - zabytki ; podkarpackie, województwo - muzealnictwo ; etnografia - Polska ; drewno konstrukcyjne ; drewno - ochrona i konserwacja

Description:

Spis treści: Wstęp. Rozwój i osiągnięcia muzeów budownictwa ludowego w XXV-leciu PRL (skrót referatu) / Mieczysław Ptaśnik. Ochrona zabytków budownictwa ludowego w XXV-leciu PRL / Ignacy Tłoczek. Cele i osiągnięcia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1958-1969 / Stefan Stefański. Stan i propozycje ochrony budownictwa ludowego w województwie katowickim / Adam Kudła. Opolski park etnograficzny / Józef Kowalewski ; Aktualne problemy organizacji parków etnograficznych Ziemi Krakowskiej / Hanna Pieńkowska. Ochrona zabytków budownictwa ludowego w województwie rzeszowskim w XXV-leciu PRL / Inga Sapetowa. Badania nad kulturą ludową w XXV-leciu Polski Ludowej / Roman Reinfuss. Plan zabudowy Parku Etnograficznego MBL oraz jego realizacja / Halina Wesołowska Konopczyna. Problem zagospodarowania wnętrz obiektów na terenie Parku Etnograficznego / Maria Brylak. Osiągnięcia w zakresie konserwacji drewna w Polsce Ludowej / Michał Czajnik. Dyskusja ; Streszcz. ros., ang. ; Udostępnienie czasopisma dzięki współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Additional Information:

Poprzedni tytuł czasopisma

Publisher:

Muzeum Budownictwa Ludowego

Edition place:

Sanok

Contributor:

Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Kisielewska, Anna (red.)

Date:

1969

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 1 III Mat/1969

Language:

pol

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie