Show structure

Title:

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 1970, nr 11

Subject and Keywords:

Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego ; Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Sanok - muzealnictwo ; Sanok - czasopisma ; czasopisma muzealne polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma fachowe polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1989 r. ; skanseny - Polska ; rzemiosło ludowe - Polska ; Podkarpacie Północne - rzemiosło ludowe ; budownictwo wiejskie - Polska ; wiatraki - Polska ; Łemkowie - etnografia ; Łemkowie - kultura ; ślub i wesele - etnografia - Łemkowie ; obrzędy ludowe ; obrzędy przejścia ; Bajdy - życie codzienne ; pocztówki - Polska - 20 w. ; bibliografia ; sprawozdania ; ikony ; ikony - ochrona i konserwacja ; ikony - zbiory - Polska ; Karpaty - archeologia - Polska

Description:

Spis treści: Artykuły, materiały: Stan i problematyka badań nad historią ludowego budownictwa przemysłowego południowej Rzeszowszczyzny / Henryk Olszański. Pieśni weselne Łemków po północnej stronie Karpat / Janusz Mroczek. Obrzędy pogrzebowe we wsi Bajdy w pow. krośnieńskim / Stanisław Witkoś. Widokówki powiatu sanockiego z lat 1900-1944 i próba ich bibliografii / Adam Fastnacht. ; Sprawozdania, komunikaty: Sprawozdanie z posiedzenia Dyrekcji ZMiOZ i ZZG „Inco” / Anna Kisielewska. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Ochrony Dóbr Kultury powiatu ustrzyckiego / Ryszard Brykowski. Prace budowlane na terenie Parku Etnograficznego MBL w 1969 r. / Henryk Olszański. Udział MBL w akcji ratowania zabytków Florencji / Halina Piasecka. Dalsze prace przy ikonostasie z Czerteża / Andrzej Szczepkowski. Wstępne wyniki badań archeologicznych osady z późnego okresu rzymskiego / Anna Szałapata, Maria Zielińska-Durda. Ikony w Polsce, opisy dokumentacyjne oprac. Beata Hirszenberg: Ikona dwustronna: Matka Boska Hodegetria i św. Mikołaj (?). Ikona: św. Jan Ewangelista-Anioł Pustyni w Muzeum Pomorskim w Toruniu. Ikona: Matka Boska z Dzieciątkiem w obramowaniu rzeźbionym ; Streszcz. ang., ros. ; Udostępnienie czasopisma dzięki współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Additional Information:

Poprzedni tytuł czasopisma

Publisher:

Muzeum Budownictwa Ludowego

Edition place:

Sanok

Contributor:

Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Kisielewska, Anna (red.)

Date:

1970

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 2 III Mat/1970

Language:

pol

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie