Show structure

Title:

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 1967, nr 5

Subject and Keywords:

Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego ; Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Sanok - muzealnictwo ; Sanok - czasopisma ; czasopisma muzealne polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma fachowe polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1989 r. ; skanseny - Polska ; Schramm, Wiktor Franciszek (1885-1958) ; biografie ; budownictwo wiejskie - Polska ; budownictwo drewniane - Polska ; Małopolska - budownictwo drewniane ; Korczyna - budownictwo drewniane ; Bojkowie - Polska ; Bojkowie - etnografia ; oleje roślinne - przemysł - Polska ; oleje roślinne - handel ; Barycz - handel ; Posada Rybotycka - Cerkiew św. Onufrego ; Cerkiew św. Onufrego (Posada Rybotycka) ; cerkwie ; Sanok - Muzeum Historyczne ; Muzeum Historyczne (Sanok) ; ikony ; sprawozdania

Description:

Spis treści: Artykuły, materiały: Materiały etnograficzne z Ziemi Sanockiej w spuściźnie naukowej prof. Wiktora Schramma (1885-1958) w Archiwum Polskiej Nauk w Poznaniu / Anna Marciniak. Dom z wyżką w Korczynie pow. Krosno / Stanisław Szczęk. Zagadnienie chałupy z wyżką w ludowym budownictwie Małopolski / Zofia Cieśla-Reinfussowa. Urządzenie wnętrza mieszkalnego chałupy bojkowskiej w dorzeczu Sanu i Solinki w latach 1914-1965 / Teresa Ambrożewicz. Ośrodek olejarski w Baryczy / Henryk Olszański. ; Sprawozdania, komunikaty: Badania archeologiczno-architektoniczne przy cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl / Antoni Kunysz. Sprawozdanie z pracy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w roku 1966 / Jadwiga Malinowska. Penetracje terenowe budownictwa ludowego zachodniej Łemkowszczyzny - kwiecień 1966 r. / Leszek Smoczkiewicz. Pobyt pracowników w Rumunii / Anna Kisielewska. Nowy obiekt na terenie Parku Etnograficznego MBL w Sanoku / Henryk Olszański. Sympozjum poświęcone ikonom w Muzeum Historycznym w Sanoku / Janina Lewandowska. Otwarcie Muzeum w Brzozowie / Halina Sawicka ; Udostępnienie czasopisma dzięki współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Additional Information:

Poprzedni tytuł czasopisma

Publisher:

Muzeum Budownictwa Ludowego

Edition place:

Sanok

Contributor:

Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Kisielewska, Anna (red.)

Date:

1967

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 2 III Mat/1967

Language:

pol

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie