Show structure

Title:

Acta Scansenologica. 1990, T. 6

Subject and Keywords:

Sanok - czasopisma ; czasopisma muzealne polskie - od 1989 r. ; czasopisma fachowe polskie - od 1989 r. ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - od 1989 r. ; skanseny - Polska ; muzea etnograficzne - Polska ; skanseny - Rosja ; skanseny - Francja ; skanseny - Niemcy ; skanseny - Szwecja ; skanseny - Rumunia ; skanseny - Japonia ; skanseny - Tajlandia ; skanseny - Węgry ; skanseny - Islandia ; Międzynarodowe Sympozjum Molinologiczne (6 ; 1985 ; Gent) ; Ogólnopolska Konferencja Skansenowska (1986 ; Cedzyna)

Description:

Spis treści: Z problematyki badań kultury ludowej i ochrony tradycyjnej architektury wiejskiej na Pomorzu Środkowym / Juliusz Sienkiewicz. Kompleks „Stary Archangielsk” i problemy tworzenia muzeów pod odkrytym niebem w środowisku miejskim / Aleksandr N. Davydov, Vladimir M. Lopat’ko. Ekologiczne problemy skansenów na kilku przykładach z terenu ekspozycyjnego muzeum w Rożnowie / Vaclav Tetera. Odzwierciedlenie semantyki wiejskich osiedli w ekspozycji muzeum pod odkrytym niebem / Aleksandr N. Davydov, N. M. Terebihin. Ekspozycje wnętrz w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Tomasz Czerwiński ; Francuskie ekomuzea / Vanda Jiřikovska. Uwagi o niektórych skansenach w RFN / Jerzy Czajkowski. Stare Linköping / Gunner Elfström. Muzeum Techniki Ludowej w Dumbrava Sibiului / Corneliu Bucur. Skansen w Kawasaki, Japonia ; Skansen w Bangkoku, Tajlandia / Tadeusz Barucki. Obiekty in situ w województwie Szaboles-Szatmár / Istvan Pall. Zagroda rybacka jako punkt skansenowski przy Muzeum Okręgowym w Koszalinie / Juliusz Sienkiewicz. Islandzkie muzea kultury ludowej / Stanisław Bartoszek. Zagroda wiejska w Nadolu / Teresa Lasowa. Zagroda skansenowska w Markowej koło Łańcuta / Henryk Olszański. VI Międzynarodowe Sympozjum Molinologiczne / Adam Szymański. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska, Kielce 9-11 czerwca 1986 / Danuta Blin-Olbert, Maria Jolanta Marciniak. Kronika ; Wydawnictwo zlecone przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ; Teksty prac w jęz. pol., ros. ; Streszcz. ang., niem., pol. ; Udostępnienie czasopisma dzięki współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Publisher:

Krajowa Agencja Wydawnicza

Edition place:

Sanok

Contributor:

Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) ; Czajkowski, Jerzy (1931- ) (red.)

Date:

1990

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: A-86868/t.6

Language:

pol ; eng ; ger ; rus

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie