Object

Title: Ilustrowany Kalendarz Djabelski na Rok 1888 : dla użytku wszystkich żyjących Polaków; oraz sporej paczki różnych znakomitości, skłonnych do zamieszkania w państwie Lucypera pierwszego i ostatniego ułożony i w świat puszczony przez redakcję Jego Djabelskiej Mości toczącej walkę z Księciem Wszelkich Ciemności

This page uses 'cookies'. More information