Show structure

Title:

[Archiwum Komisji Historycznej 1930]

Subject and Keywords:

Polska Akademia Umiejętności ; Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historyczna ; nauka - Polska - 1918-1939 r. ; historiografia polska - 1918-1939 r. ; historia średniowieczna ; źródłoznawstwo - metody - Polska - 1918-1939 r. ; Konfederacja 1768-1772 r. barska ; Konfederacja 1768-1772 r. barska - historia ; masoneria - organizacje - Polska - 18-19 w. ; Wolnomularstwo Narodowe ; zabór rosyjski - polityka - 19 w. ; senat - Polska - 19 w.

Description:

Spis treści: Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych / Komisja Historyczna Polskiej Akademji Umiejętności przy współudziale Towarzystw Naukowych we Lwowie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie. Polityka i ustrój Generalności Konfederacji Barskiej, dwa nieznane przyczynki / Władysław Konopczyński (1880-1952). Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, poprzedzony zarysem historji Wolnomularstwa Polskiego i ustroju Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego / Stanisław Małachowski-Łempicki (1884-1959). Diarjusz Senatu z roku 1830-1831 / Stefan Pomarański (1893-1944)

Publisher:

nakł. Polskiej Akademii Umiejętności

Edition place:

Kraków

Date:

1930

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: AD-18878/t. 2

Language:

pol ; lat

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie