Title:

Dorobek pracy na niwie społecznej towarzystw i organizacyj kulturalno-oświatowych w powiecie krośnieńskim : jednodniówka

Subject and Keywords:

Krosno (okręg) - Związek Strzelecki (1919-1939) ; Frysztak - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. ; jednodniówki - Polska - 1918-1939 r. ; Krosno (okręg) - 1918-1939 r. - jednodniówki ; oświata - organizacje - Polska - 1918-1939 r. ; Krosno - Związek Młodzieży Ludowej ; Związek Młodzieży Ludowej (Krosno) ; Krosno - Powiatowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej ; Powiatowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej (Krosno) ; praca kulturalno-oświatowa - organizacja - Polska - 1918-1939 r. ; Krosno (okręg) - szkolnictwo i oświata - organizacja - 1918-1939 r. ; Związek Strzelecki (1919-1939) ; Krosno - szkolnictwo i oświata - organizacja - 1918-1939 r. ; Towarzystwo Szkoły Ludowej. Koło (Dukla) ; Towarzystwo Szkoły Ludowej. Koło (Krosno) ; Krosno - Towarzystwo Szkoły Ludowej ; Dukla - Towarzystwo Szkoły Ludowej ; młodzież - organizacje - Polska - 1918-1939 r. ; Krosno (okręg) - młodzież - organizacje - 1918-1939 r. ; Krosno (okręg) - organizacje - 1918-1939 r.

Description:

Treść: Wytyczne pracy oświatowej / W. Jabłoński. Powiatowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej w Krośnie i jej działalność / W. Jabłoński. Rozwój organizacji Z[wiązku] S[trzeleckiego] na terenie powiatu krośnieńskiego / A. Lorens, W. Jabłoński. Krótki rys historji i działalności krośnieńskiego Koła T. S. L. / J. Wachal. Zarząd Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Dukli / F. Różyczka. Powiatowy Zarząd Związku Młodzieży Ludowej w Krośnie / H. Szubrówna. Sprawozdanie z pracy oświatowej w rejonie frysztackim / S. Delimat

Publisher:

nakł. Powiatowej Komisji Oświaty Pozaszkolnej

Edition place:

Krosno

Contributor:

Jabłoński, Władysław (red.) ; Powiatowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej (Krosno)

Date:

1935

Resource Type:

jednodniówka

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: RD-1035

Language:

pol

Rights Management:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie