Object

Title: Sprawozdanie z działalności Zjednoczenia Towarzystw Polskich w Przemyślu i Towarzystw, należących do Zjednoczenia, za rok 1917 i 1918 oraz Organizacyi Polskiej miasta Przemyśla za rok 1918

This page uses 'cookies'. More information