Object

Title: Sprawozdanie Zarządu „Koła Pań” Towarzystwa Szkoły ludowej w Przemyślu za rok 1912 : przedłożone zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu członków w dniu 27. marca 1913 roku

This page uses 'cookies'. More information