Object

Title: Sprawozdanie miejscowego „Koła Pań” Towarzystwa Szkoły Ludowej w Przemyślu z czynności zamknięcia rachunków za rok 1905

This page uses 'cookies'. More information