Title:

[Anatomia Rzeczypospolitey Polskiey synom oyczyzny ku przestrodze y poprawie tego co z kluby wypadło, mianowicie, o sposobach; zámnożenia Polskę ludem pospolitym, konserwowania dziatwy wieskiey (tak) przez niedostátek y niewygody márnie ginącey, y wprowadzenia handlow y manufaktur zagranicznych. Dáwniey spisana, z Przydátkami teraz wydana]

Creator:

Garczyński, Stefan (1690-1755)

Subject and Keywords:

Polska - 18 w. ; Polska - polityka wewnętrzna - 18 w. ; Polska - gospodarka - 18 w. ; Polska - ekonomia polityczna kapitalizmu - 18 w. ; Polska - szkolnictwo i oświata - 18 w. ; stare druki

Description:

Brak s. tyt. ; Tyt., nazwa autora, miejsce i rok wyd. wg Bibliografii polskiej Karola Estreichera ; Zawiera dedykacje autora oraz dodatki ; Współwyd. z tyt. nagł.: 1. Excerpt Z Xiązki pod tytułem Skrupuł bez Skrupułu w Polszcze Anonyme wydaney przez ś. p. J. W. Jana Jabłonowskiego Wojewodę Ruskiego 2. Excerpt niektorych reflexyi z Xiążki Angielskiey Jerzego Berkeley Biskupa Coynenskiego [...] przez J. Z. R. K. 3. Excerpt z Dziewiątego Listu Xiążeczki periodicè pod Tytułem: Le Vendangeur, ou Recucil choisi w Hadze wychodzącey [...] ; Liczne błędy w paginacji

Publisher:

[Drukarnia Jezuitów]

Edition place:

[Warszawa]

Date:

[1751]

Resource Type:

starodruk

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: ST-1194

Language:

pol ; lat

Rights Management:

Domena publiczna (public domain)

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie