Show structure

Title:

Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. 2005, R. 16

Subject and Keywords:

Jarosław - czasopisma ; Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia (Jarosław) ; Jarosław - Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia ; Jarosław - historia ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - od 1989 r. ; czasopisma historyczne polskie - od 1989 r. ; muzyka religijna ; Jarosław - muzyka ; Pruchnik - historia ; Pruchnik - klęski elementarne ; klęski elementarne - Polska ; wojna 1672-1676 r. polsko-turecka ; pamiętniki ; źródła historyczne ; Kolasa, Katarzyna ; Wysocko - historia ; Wysocko - parki i ogrody ; parki i ogrody - Polska ; zamki i pałace - Polska ; Armia Krajowa. Obwód Jarosław ; Jarosław - organizacje ; Jarosław - przemysł ; Jarosław - rzemiosło ; cechy (rzem.) - Polska ; Jarosław - Stare Miasto ; kultura - zabytki ; budownictwo podziemne - zabytki ; cmentarze wojenne - Polska ; Jarosław - cmentarze ; Michna, Wojciech (1820-1893) ; Porębski, Jan (1923-2004) ; Nartowski, Zbigniew (1921-2004) ; Bylina, Stanisław (1903-1978) ; Ziółkowski, Leon (1889-1940) ; Ruebenbauer, Henryk Seweryn (1907-1940) ; Schmidt, Franciszek ; biografie ; Miejski Ośrodek Kultury (Jarosław) ; Jarosław - kultura ; sprawozdania

Description:

Rocz. ; Udostępnienie czasopisma za zgodą Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

Publisher:

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia

Edition place:

Jarosław

Contributor:

Dyr, Jadwiga (red.) ; Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia (Jarosław)

Date:

2006

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 2 III Roc/2005

Language:

pol

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie