Show structure

Title:

Rocznik Lubaczowski. 1985, T. 3

Subject and Keywords:

Lubaczów - czasopisma ; Lubaczów (okręg) - czasopisma ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma historyczne polskie - 1944-1989 r. ; Oleszyce - historia ; Płazów - historia ; Lubaczów - zamek ; Lubaczów (okręg) - szkolnictwo i oświata ; Starostwo Powiatowe (Lubaczów) ; Powiatowa Rada Narodowa (Lubaczów) ; rady narodowe ; Lubaczów (okręg) - administracja ; Lubaczów (okręg) - historia ; Armia Krajowa. 21 Dywizja Piechoty Górskiej ; pamiętniki polskie - 20 w. ; Szabatowski, Marian (1917-1984) ; biografie

Description:

Rocz. ; Spis treści: Wstęp. Artykuły: Dzieje Oleszyc w okresie staropolskim (do XVIII w.) / Bożena Sikora. Historia Płazowa 1614-1939 / Adam Łazar. Zamek w Lubaczowie. Przyczynek do dziejów zamku w XVI-XVIII w. / Zygmunt Kubrak. Zarys dziejów tajnej oświaty w powiecie lubaczowskim / Mieczysław Argasiński. Powstanie i działalność władzy ludowej na terenie byłego powiatu lubaczowskiego (lipiec 1944 - grudzień 1948) / Roman Ogryzło. Początki władzy ludowej w Lubaczowie. Zarys problematyki (1944-1948) / Zygmunt Kubrak. Wspomnienia: Wspomnienia z boju 21 Dywizji Piechoty Górskiej w rejonie Dzików-Oleszyce w dniu 15. IX. 1939 r. / Witold Stefan Wróblewski. Mój przyjazd do Lubaczowa / Marian Szabatowski. Miasto na przełomie / Jan Szpyt. Sylwetki: Mgr Marian Szabatowski (1917-1984) / Stanisław Franciszek Gajerski ; Błędna numeracja s. 126 [621] ; Udostępnienie czasopisma za zgodą Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Publisher:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Edition place:

Lubaczów

Contributor:

Argasiński, Mieczysław [i in.] (red.) ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej (Lubaczów)

Date:

1985

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 2 III Roc/1985

Language:

pol

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie