Show structure

Title:

Rocznik. Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. 1967, [T. 1]

Subject and Keywords:

Lubaczów - czasopisma ; Lubaczów (okręg) - czasopisma ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma historyczne polskie - 1944-1989 r. ; Lubaczów - archeologia ; Lubaczów (okręg) - archeologia ; Lubaczów - historia ; Lubaczów (okręg) - historia ; Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej w Lublinie. Oddział (Lubaczów) ; Lubaczów - organizacje ; sztuka ludowa polska ; Lubaczów - etnografia ; Lubaczów (okręg) - etnografia ; strajki - Polska ; strajki chłopskie - Polska ; Dąbek, Stanisław (1892-1939) ; biografie ; gaz ziemny ; Ważny, Władysław (1908-1944) ; broń rakietowa - Niemcy - 1933-1945 r. ; V-pociski

Description:

Rocz. ; Spis treści: Lubaczów / Józef Andrzej Frasik. Wstęp. Powiat lubaczowski w świetle badań archeologicznych / Jan Machnik. Lubaczów i Ziemia Lubaczowska do połowy XVII w. / Maurycy Horn. Lubaczów i okolice na przełomie XVIII i XIX w. / Krzysztof Wolski. Historia Lubaczowa / Marian Szabatowski. Towarzystwo Przyjaciół UMCS - AM - WSR / Ryszard Moskal. Sztuka ludowa w Lubaczowskiem / Stefan Lew. Walki chłopów w powiecie lubaczowskim ; Generał Stanisław Dąbek / Stanisław Kosiorowski. Historia odkrycia i zagospodarowania złóż gazu ziemnego powiatu lubaczowskiego / Eugeniusz Wójcik, Ludwik Tabaczek. Polacy w walce z niemiecką bronią rakietową. Kpt. Władysław Ważny - Tygrys / Stanisław Kosiorowski. O Lubaczowie z dawnych lat / Janina Przybyłowa ; Udostępnienie czasopisma za zgodą Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Publisher:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej ; Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Wydział Kultury w Lubaczowie

Edition place:

[Lubaczów]

Contributor:

Kosiorowski, Stanisław (red.) ; Moskal, Ryszard (red.) ; Szabatowski, Marian (red.) ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej (Lubaczów) ; Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Wydział Kultury (Lubaczów)

Date:

1967

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 2 III Roc/1967

Language:

pol

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie