Show structure

Title:

Przemyskie Zapiski Historyczne : studia i materiały poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej. 2003-2005, R. 14-15

Subject and Keywords:

Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział (Przemyśl) ; Przemyśl - czasopisma ; Przemyśl - historia ; Podkarpacie Północne - historia ; czasopisma historyczne polskie - od 1989 r. ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - od 1989 r. ; Polska - polityka - Ukraina - 20 w. ; Ukraina - polityka - Polska - 20 w. ; źródłoznawstwo ; Jarosław - archeologia ; Sapieha (rodzina) ; Lwów - pożarnictwo - historia ; Ormianie - Polska - 19-20 w. ; Galicja - stosunki etniczne - 19-20 w. ; ekstremizm polityczny - Polska - 19 w. ; Galicja - polityka - 19 w. ; Organizaciâ Ukraïns'kih Nacionalistiv ; Organizaciâ Ukraïns'kih Nacionalistiv - a Polska ; Polska - a Organizaciâ Ukraïns'kih Nacionalistiv ; samorząd terytorialny - Polska - 1918-1939 r. ; Jarosław - administracja - 1918-1939 r. ; Jarosław - gospodarka - 1918-1939 r. ; piechota - Polska - 1918-1939 r. ; Sosnkowski, Kazimierz (1885-1969) ; wojsko - Polska - 1918-1939 r. ; Przemyśl - cmentarze ; kampania wrześniowa ; Związek Harcerstwa Polskiego - 1939-1945 r. ; wojna 1939-1945 r. ; Brzeziński, Zbigniew (1928-2017) ; Majerski, Stanisław (1852-1926) ; Gilewicz, Aleksy (1905-1969) ; biografie ; operacja "Wisła" ; polityka narodowościowa - Polska ; Ukraińcy za granicą - Polska - 20 w. ; recenzje naukowe ; sprawozdania z konferencji

Description:

Niereg. ; Wydano w 80-lecie powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu 1928-2008 ; Udostępnienie czasopisma za zgodą Polskiego Towarzystwa Historycznego. Oddział w Przemyślu

Publisher:

Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział ; Archiwum Państwowe. Oddział

Edition place:

Przemyśl

Contributor:

Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział (Przemyśl) ; Kubrak, Zygmunt (red.)

Date:

2008

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 2 III Prz/2003/05

Language:

pol ; rus

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie