Show structure

Title:

Przemyskie Zapiski Historyczne. 1974, [R. 1]

Subject and Keywords:

Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział (Przemyśl) ; Przemyśl - czasopisma ; Przemyśl - historia ; czasopisma historyczne polskie - 1944-1989 r. ; czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1989 r. ; wojna 1939-1945 r. - Polska ; Polska Partia Robotnicza (1942-1948) ; partie polityczne - Polska - 20 w. ; Przemyśl - szkolnictwo i oświata - 1944-1989 r. ; Polska Rada Narodowa (Przemyśl) ; Przemyśl - Polska Rada Narodowa ; Przemyśl - organizacje - 20 w. ; Przemyśl - muzealnictwo ; muzealnictwo

Description:

Niereg. ; Spis treści: Od Wydawcy. Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu w latach 1928-1972 / Antoni Pietrucha. Prawobrzeżny Przemyśl od 28. IX. 1939 do 28. VI. 1941 r. / Jan Różański. Rozwój i działalność PPR na terenie miasta i powiatu Przemyśl w latach 1944-1948 / Zdzisław Konieczny. Muzeum Regionalne i jego rola w realizacji programu wychowania obywatelskiego / Antoni Kunysz. Studium Nauczycielskie w Przemyślu w latach 1959/60-1970/71 / Leon Bortnik. Akta dotyczące działalności Polskiej Rady Narodowej w Przemyślu (XI. 1918 - II. 1919 r.). Wybór dokumentów ; Wydano z dotacji: Powiatowej Rady Narodowej w Przemyślu ; Udostępnienie czasopisma za zgodą Polskiego Towarzystwa Historycznego. Oddział w Przemyślu

Publisher:

Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział

Edition place:

Przemyśl

Contributor:

Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział (Przemyśl) ; Kunysz, Antoni (red.)

Date:

1974

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 2 III Prze/1974

Language:

pol

Rights Management:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie