Filters

Search for: [Title = Sprawozdanie Dyrekcyi Powiatowego Gimnazjum Koedukacyjnego typu klasycznego z równorzędnymi klasami realnemi z prawem publicznym dla kl. I\-VIII im. Jana Gotza oraz doświadczelni pedagogicznej w Brzesku za rok szkolny 1918\/19]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information