Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Title = \[Anielska Dobroczynnosc. Ktorą Swięći Aniołowie z woli Boskiey cáłemu światu z wielką miłośćią wyrządzaią. Ná podźiękowánie Panv Bogv w Troycy S.iedynemu, Pierwszemu Początkowi, y Ostatniemu Końcowi wszystkiego stworzenia swego, Y Przenaiswietszey Pannie Mariey Niepokalanie Poczetey Krolowey Anielskiey. Timże sámym Naśláchetnieyszym Duchō Niebieskim, za wielkie y vstáwiczne ich dobrodźieystwá nà zawdźięczenie. Podana Do Druku\]]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information