Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Zawiera\: Poczet c. k. gubernatorów i c. k. namiestników w Galicji od czasu przyłączenia tej prowincji do Austrji, księgę adresową według alfabetycznego podziału na \"władze, urzędy i zakłady\", Wykazy fundacji stypendyjnych, zostających pod zarządem c. k. Namiestnictwa i Wydziału krajowego, Kasy oszczędności w Galicji w r. 1877, Wykaz towarzystw i kas zaliczkowych i kredytowych, tudzież bilanse tychże za rok 1877, Wykaz przestrzeni, miejsca zamieszkania ludności i podział jej podług starostw, Spis alfabetyczny imion]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information