Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Subject and Keywords
  • Contributor
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Spis treści\: Wstęp. Działania wojenne we wrześniu 1939 w Tarnobrzegu i okolicy \/ Tadeusz Zych. Jeszcze o ppor. Józefie Sarnie i obronie „Skalnej Góry” \/ Józef Rawski. Relacja prof. Pazia z Mokrzyszowa. Relacja Wacława Teinera. Relacja Stefana Pikusa. Wywiad z Michałem Markiewiczem. Relacja Julii Sarny. Zeznanie Zofii Bąska i syna Juliana. Relacja Władysława Włodarczyka. Relacja Józefa Maliborskiego. Relacja Wawrzyńca Cieśli. Relacja Leptacza. Relacja mecenasa Grzegorza Wójtowicza \/ spisał Józef Rawski. Natarliśmy na Polskę \/ B. i J. Szewerniakowie. Moje spotkania z por. Józefem Sarną \/ Tadeusz Szewera. Nie chciał być Mandenowem \/ Dorota Kozioł. W panteonie chwały \/ Tadeusz Zych. Mój wrzesień \/ Stanisław Szymański. Bohaterowie Wisły \/ Tadeusz Zych. Moja tułaczka \/ Bolesław Rakowski]

Number of results: 1

items per page

Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne Dział Wydawnictw Tarnobrzeskiego Domu Kultury Zych, Tadeusz (1960- ) (red.) Dziubak, Stanisław (il.) (oprac. tech) Flasza, Renata (oprac. tech.) Grądzka, Bożena (oprac. tech.)

2006
czasopismo

This page uses 'cookies'. More information