Filters

Search for: [Description = Spis treści\: Wojskowa Szkoła Muzyczna w Katowicach. Fryderyk Szopen. Młodzieńcza sonata fortepianowa Władysława Żeleńskiego. Tempo w muzyce. Edward Grieg. Muzyka i barwa. Teorja muzyki i kompozycji. Muzyka a medycyna. Stanowisko orkiestry wśród operowych czynników inscenizacyjnych. Tadeusz Joteyko. Słuch Dyrygenta. Solfeż. Instrumentacja. Przewodnik Orkiestry\: Ozdobniki. Rozmaitości. Uśmiech „Orkiestry”. Ruch muzyczny w kraju. Kronika. Konkursy. Jubileusze i Rocznice. Nekrologi, Komunikaty. Co każdy muzyk powinien wiedzieć]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information