Filters

Search for: [Description = Spis treści\: Refleksje nad stanem wojennym \/ Tadeusz Zych. Kalendarium stanu wojennego w Polsce \/ Tadeusz Zych. Poczucie klęski \- rozmowa z Anna Żmijewską. Cena słowa \/ Edward Antończyk. Sztuka wybaczania \- rozmowa ze Stanisławem Żwirukiem. Stan wojenny w prasie regionalnej \/ Tadeusz Zych. Wspomnienia „Spiskowca” \/ Witold Bochyński. Trójgłos. Osiemnaście miesięcy. Kazik. Fragmenty z dziennika \/ Tadeusz Tyniec. Dokumenty]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information