Filters

Search for: [Description = Spis treści\: Od Wydawcy. Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu w latach 1928\-1972 \/ Antoni Pietrucha. Prawobrzeżny Przemyśl od 28. IX. 1939 do 28. VI. 1941 r. \/ Jan Różański. Rozwój i działalność PPR na terenie miasta i powiatu Przemyśl w latach 1944\-1948 \/ Zdzisław Konieczny. Muzeum Regionalne i jego rola w realizacji programu wychowania obywatelskiego \/ Antoni Kunysz. Studium Nauczycielskie w Przemyślu w latach 1959\/60\-1970\/71 \/ Leon Bortnik. Akta dotyczące działalności Polskiej Rady Narodowej w Przemyślu \(XI. 1918 \- II. 1919 r.\). Wybór dokumentów]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information