Filters

Search for: [Description = Spis treści\: Kronika Dzikowska \/ Adam Tarnowski. Tarnowscy na Dzikowie – kalendarium. Przemiany architektoniczne Pałacu Tarnowskich w Dzikowie \/ Jerzy Zub. Neogotycki Pałac w Tarnobrzegu\-Mokrzyszowie \/ Dominik Komada. Juliusz Tarnowski \/ Tadeusz Zych. Zdzisław Tarnowski. Działalność społeczna rodu Tarnowskich z Dzikowa \/ Anna Wiącek. W cieniu przodków – rozmowa z Janem Tarnowskim \/ Tadeusz Zych. Losy zbiorów dzikowskich w latach II wojny światowej \/ Artur Tarnowski. Biały kruk z dzikowskiej biblioteki \/ Jerzy Skrzypczak. Obrazy z kolekcji dzikowskiej w tarnobrzeskim muzeum \/ Aleksandra Janas. Konterfekty Tarnowskich w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega \/ Adam Wójcik. Z Dzikowa do Nowego Jorku \/ Janina Stadnik. Dr Michał Marczak – Kustosz archiwum i bibliotekarz Tarnowskich w Dzikowie \/ Adam F. Baran]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information