Filters

Search for: [Description = Spis treści\: Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych \/ Komisja Historyczna Polskiej Akademji Umiejętności przy współudziale Towarzystw Naukowych we Lwowie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie. Polityka i ustrój Generalności Konfederacji Barskiej, dwa nieznane przyczynki \/ Władysław Konopczyński \(1880\-1952\). Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738\-1821, poprzedzony zarysem historji Wolnomularstwa Polskiego i ustroju Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego \/ Stanisław Małachowski\-Łempicki \(1884\-1959\). Diarjusz Senatu z roku 1830\-1831 \/ Stefan Pomarański \(1893\-1944\)]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information