Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Spis treści\: I. Opis i położenie wsi II. Historya i rozwój większej własności \(dwory\) III. Organizacya kościelna i sądowo\-polityczna \(parafia\) IV. Mniejsza własność i pańszczyzna \(gromady\) V. Gospodarstwo i przemysł VI. Stosunki ludności wiejskiej VII. Jurysdykcya patrymonialna VIII. Drogi gminne. IX. Rodowód obecnych dziedziców mederowskich]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information