Filters

Search for: [Description = Ogólnopolska Konferencja Skansenowsko\-Konserwatorska Sanok, 25\-27 maja 1993 \/ Halina Piasecka\-Wilczyńska. Działalność Kaszubskiego Parku Etnograficznego w nowych warunkach społeczno\-gospodarczych \/ Teresa Lasowa. Działalność gospodarcza i handlowa Wielkopolskiego Parku Etnograficznego \/ Marek Krężałek. Działalność dochodowa Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1991\-1993 \/ Henryk Olszański. Quo tendis museum\? \/ Antoni Pelczyk. Próby oceny występowania w Polsce owadów będących szkodnikami zabytków i muzealiów na podstawie oględzin starych budowli \/ Adam Krajewski. Ekologiczne środki ochrony drewna \/ Paweł Tkaczyk. Ochrona przeciwpożarowa drewnianego budownictwa zabytkowego \/ Ryszard Strzemeski]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information