Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

Jerzy Wygoda ur. 24.08.1936 roku w Warszawie – artysta, fotografik; absolwent Politechniki Warszawskiej. W 1980 r. zdobył uprawnienia instruktora fotografii kategorii I nadane przez Ministra Kultury i Sztuki. Rok później, po zdaniu egzaminu dyplomowego, tytuł mistrza w zawodzie fotograf. W roku 1988 ukończył Fakultatywne Studium Pedagogiczne przy Politechnice Rzeszowskiej, zaś pięć lat później (1993 r.) studia w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie.

 

Artysta fotografuje od 14 roku życia; od 1962 r. tak pracą, jak i miejscem zamieszkania związany jest z Rzeszowem. Zadebiutował w 1977 roku na „Konfrontacjach Fotograficznych” w Lublinie. Uczestniczył w wielu wystawach, salonach i konkursach fotograficznych w kraju, jak również poza jego granicami. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. otrzymał srebrny i brązowy medal Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych „za twórczość artystyczną w fotografii”, odznaczony Złotym Medalem “Zasłużony dla Fotografii Polskiej”, Medalem 150-lecia Fotografii oraz odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Jerzy Wygoda od początku swej twórczości stara się być artystą, którego nie można wcisnąć w ramy jakichkolwiek kategorii, w związku z czym fotografuje niemalże wszystko (m. in. stary Rzeszów, wieżowce nowojorskiego Manhattanu, wieś polską, życie polonii amerykańskiej, mecze rugby, świat roślin, krajobrazy, kirkuty, cmentarze wojenne I wojny światowej, etc.) i gdzie tylko jest to możliwe (tak w kraju jak i za granicą).  Jest mistrzem dawnych technik fotograficznych, jednakże nie stroni od nowinek technicznych w fotografii. Autor nie wytworzył sobie jedynego i wyłącznie indywidualnego sposobu utrwalania obrazu świata, jakkolwiek przeszedł różne etapy rozwoju w fotografii artystycznej, od dokumentacyjnej fotografii realistycznej, poprzez fotografię kreacyjną, fotoreportaż aż po fotografię krajoznawczą. Warto podkreślić, iż innym obszarem zainteresowań fotografika jest diaporama. Artysta w swej fotografii unika zła, brzydoty i wszelkich negatywnych przejawów rzeczywistości. Jego dzieła zawierają w sobie przesłanie optymistyczne.

 

Jednym z przedsięwzięć Jerzego Wygody jest fotograficzno-artystyczne opracowanie Zachodnio-Galicyjskich wojennych nekropolii z okresu I wojny światowej (1914-1918). Na tamtejszych cmentarzach spoczywa około 61 tys. osób z czego 14 tys. to Polacy, wcieleni (w zależności od miejsca zamieszkania) w szeregi armii zaborcy: pruskiego, rosyjskiego lub też austriackiego. Wydaje się, że przesłanie artystyczne zawarte w tych fotografiach nie ma na celu wywołania u odbiorcy emocji negatywnych, wręcz przeciwnie. Autor upamiętniając miejsca pochówku żołnierzy-Polaków, nie tylko oddaje zmarłym należny szacunek, lecz również uświadamia społeczeństwu, a w szczególności społecznościom lokalnym o tym, iż na tychże nekropoliach pochowani są ich rodacy, o czym niejednokrotnie - co przykre – zapominamy, traktując je jako cmentarze obce: „ruskie”, „niemieckie”, „austriackie”. Fotografie dokumentują większość nekropolii położonych na terenie jedenastu okręgów cmentarnych:

I.

 

II.

 

III.

 

IV.

 

V.

 

VI.

 

VII.

 

VIII.

 

IX.

 

X.

 

XI.

Okręg Cmentarny - Żmigród

Okręg Cmentarny - Jasło

Okręg Cmentarny - Gorlice

Okręg Cmentarny - Łużna

Okręg Cmentarny - Pilzno

Okręg Cmentarny - Tarnów

Okręg Cmentarny - Dąbrowa Tarnowska

Okręg Cmentarny - Brzesko

Okręg Cmentarny - Bochnia

Okręg Cmentarny - Limanowa

Okręg Cmentarny - Kraków

Kolejnym projektem fotografika jest cykl prac, których tematyka dotyczy sięgającej XVIII wieku (wg niektórych źródeł wieku XVII) tradycji wielkanocnych straży grobowych tzw. turków. Wykonane przez Jerzego Wygodę fotografie obrazują,  jak zwyczaj ten przetrwał i kultywowany jest do dnia dzisiejszego  w niektórych parafiach powiatu przeworskiego (obecnie w 15 parafiach tego powiatu istnieje 16 oddziałów straży grobowej). Równocześnie fotografie stanowią próbę udokumentowania tej ciekawej i w pewien sposób unikatowej w skali kraju obrzędowości. Warto bowiem podkreślić, iż tym co odróżnia turków z Przeworskiego od tego typu parawojskowych oddziałów mężczyzn z innych rejonów Polski, to pokazy tzw. musztry paradnej (marsz, defilada, formowanie szyku, zwroty w miejscu i w marszu, prezentacja broni, układy figur) z udziałem orkiestry dętej.

 

Wielkanoc z turkami

 

Dokumentacja fotograficzna zaprezentowana w ramach niniejszej wirtualnej wystawy, to zarówno prace w tonacji czarno-białej, sepii, jak również zdjęcia barwne.

 

Bibliografia:

 1. Broch R., Hauptmann H., Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, Tarnów 1993.
 2. Frodyma R., Galicyjskie cmentarze wojenne: przewodnik T. 1. Beskid Niski i Pogórze, Warszawa-Pruszków 1995.
 3. Frodyma R., Galicyjskie cmentarze wojenne: przewodnik T. 2. Okolice Tarnowa, Pruszków 1997.
 4. Frodyma, R., Galicyjskie cmentarze wojenne: przewodnik T. 3. Brzesko – Bochnia – Limanowa, Pruszków 1998.
 5. Wygoda J., Jerzy Wygoda : Mówię... Wołam do was !!! : retrospektywna wystawa fotografii w 72. rocznicę urodzin / teksty napisali: Marek Burdzy [et al.], Rzeszów 2008.
 6. Wygoda J., Ignas K., Wielkanoc z Turkami: wystawa fotografii, Gryfice-Przeworsk 2012.
 7. Jerzy Wygoda – Fotografia „Zgasły nasze imiona… ale jaśnieją nasze czyny” Cmentarze Wojenne IV 1914-1918 [broszura informacyjna]
 8. Jerzy Wygoda – Wystawa fotografii Cmentarze Wojenne 1914-1918 w 95 rocznice wybuchu I wojny światowej „Zatrzymajcie się tu na chwilę” [broszura informacyjna]

Internet:

 1. Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Fotografia (pozytyw-art.pl)
 3. Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne
 4. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
 5. Niezależny Internetowy Serwis Lipinek (elipinki.pl)

Opracowanie tekstu wprowadzającego: Agata Rak
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Forum Dyskusyjne

 • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0